Erediensten

Sinds 5 juli 2020 worden er weer diensten belegd.
Om ons aan de corona-voorschriften te houden op een nieuwe locatie:
het Emmagebouw; Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.

Gasten blijven van harte welkom, maar we verzoeken u om dit wel vooraf te melden (0529-433442).

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn te bekijken en beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2130-GKN-Dalfsen

     
5 september    
09.30 uur Kand. R. Douma HC Zondag 22
14.30 uur Dr. A. Bas Openbare Geloofsbelijdenis
     
12 september    
09.30 uur Kand. R. Douma  
14.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 23
     
19 september    
09.30 uur Dr. A. Bas

HC Zondag24
Voorb. Heilig Avondmaal

14.30 uur Ds. A. de Jager  
     
26 september    
09.30 uur Ds. H. Drost HC Zondag 25
14.30 uur Dr. A. Bas Viering Heilig Avondmaal
     
3 oktober    
09.30 uur Dr. A. Bas  
14.30 uur Leesdienst HC Zondag 26
     

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene StatenVertaling en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in het Emma-gebouw, Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.