Erediensten

 

19 mei
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 10
14.30 uur B&G Ds. R. van der Wolf
26 mei
09.30 uur B&G Ds. R. Visser HC  Zondag 11
14.30 uur Dr. A. Bas
30 mei Hemelvaartsdag
09.30 uur Dr. A. Bas
2 juni
09.30 uur Dr. A. Bas
14.30 uur Leesdienst HC Zondag 12
9 juni Pinksteren
09.30 uur B&G Ds. R. van der Wolf
14.30 uur Dr. A. Bas Openbare geloofsbelijdenis

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in een zaal van “De Barones” op Landgoed Gerner, Gerner Es 5A, 7722 RX Dalfsen.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.