Erediensten

De erediensten vinden plaats in
het Emmagebouw; Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn te bekijken en beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2130-GKN-Dalfsen

11 september
09.30 uurDs. F.J. BijzetHC Zondag 21
14.30 uurDs. P. Helmus
18 september
09.30 uurDr. A. Basvb Heilig Avondmaal – HC Zondag 22
14.30 uurLeesdienst
25 september
09.30 uurLeesdienstHC Zondag 23
14.30 uurDr. A. Basviering Heilig Avondmaal
2 oktober
09.30 uurDr. A. Bas
14.30 uurLeesdienstHC Zondag 24

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene StatenVertaling en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in het Emma-gebouw, Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.