Erediensten

22 maart
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 1
14.30 uur Ds. R. Visser

Gezien de maatregelen vanuit de overheid vanwege de Corona-uitbraak zijn de samenkomsten tot nader bericht afgelast.
Via de website van onze zustergemeente in Zwolle zal op zondag een preek/meditatie te beluisteren zijn.

https://www.gereformeerdekerkzwolle.nl

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in een zaal van “De Barones” op Landgoed Gerner, Gerner Es 5A, 7722 RX Dalfsen.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.