Erediensten

De erediensten vinden plaats in
het Emmagebouw; Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn te bekijken en beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2130-GKN-Dalfsen

12 november
09.30 uurDr. A. BasHC Zondag 27
14.30 uurDs. R. van der Wolf
19 november
09.30 uurBeeld & GeluidHC Zondag 28
14.30 uurDr. A. Bas
26 november
09.30 uurBeeld & Geluid
14.30 uurDs. R. VisserHC Zondag 29
3 december
09.30 uurDr. A. Basvoorb Heilig Avondmaal
HC Zondag 30
14.30 uurDs. R. Visser
10 december
09.30 uurBeeld & GeluidHC Zondag 31
14.30 uurDr. A. BasHeilig Avondmaal

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene StatenVertaling en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in het Emma-gebouw, Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.