Erediensten

Vanaf DV 5 juli zullen er weer diensten belegd worden.
Om ons aan de corona-voorschriften te houden zal dat op een nieuwe locatie zijn, nl. het Emmagebouw.
Gasten blijven van harte welkom, maar we verzoeken u om dit wel vooraf te melden (0529-433442).
Het adres:  Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn te bekijken en beluisteren via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2130-GKN-Dalfsen

     
9 augustus    
09.30 uur Ds. A. Bas  
14.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 19
     
16 augustus    
09.30 uur B&G Ds. A. Veldman  
14.30 uur Ds. A. Bas HC Zondag 20
     
23 augustus    
09.30 uur Ds. A. Bas  
14.30 uur Ds. A. de Jager  
     
30 augustus    
09.30 uur Ds. R. Visser  
14.30 uur Ds. A. Bas HC Zondag 22
     
6 september    
09.30 uur Ds. A. de Jager  
16.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 23
     

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in het Emma-gebouw, Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.