Erediensten

De erediensten vinden plaats in
het Emmagebouw; Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn te bekijken en beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2130-GKN-Dalfsen

14 april
09.30 uurDr. A. Bas
14.30 uurDs. R. van der WolfHC Zondag 48
21 april
09.30 uurDs. H.J. Visser
14.30 uurDr. A. BasHC Zondag 49
28 april
09.30 uurBeeld & Geluid
14.30 uurDs. H.J. VisserHC Zondag 50
5 mei
09.30 uurDr. A. Bas
14.30 uurDs. H.J. VisserHC Zondag 51
9 meiHemelvaartsdag
09.30 uurLeesdienst
12 mei
09.30 uurDs. F.J. Bijzet
14.30 uurDr. A. BasHC Zondag 52
19 meiPinksteren
09.30 uurDr. A. Bas
14.30 uurDs. R. van der Wolf
26 mei
09.30 uurBeeld & GeluidHC Zondag 1
14.30 uurDr. A. Basvoorb. Heilig Avondmaal
2 juni
09.30 uurDs, H.J. VisserHC Zondag 2
14.30 uurDr. A. Basviering Heilig Avondmaal

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene StatenVertaling en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in het Emma-gebouw, Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.