Erediensten

Sinds 5 juli worden er weer diensten belegd.
Om ons aan de corona-voorschriften te houden op een nieuwe locatie:
het Emmagebouw.
Gasten blijven van harte welkom, maar we verzoeken u om dit wel vooraf te melden (0529-433442).
Het adres:  Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn te bekijken en beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2130-GKN-Dalfsen

     
4 april Pasen  
09.30 uur Dr. A. Bas  
14.30 uur Ds. A. de Jager  
     
11 april    
09.30 uur Ds. A. de Jager  
14.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 2
     
18 april    
09.30 uur Dr. A. Bas  
14.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 3
     
25 april    
09.30 uur B&G Ds. R. van der Wolf  
14.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 4
     
2 mei    
09.30 uur B&G Ds. L. Heres  
14.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 5
     

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene StatenVertaling en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in het Emma-gebouw, Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.