Erediensten

Sinds 5 juli 2020 worden er weer diensten belegd.
Om ons aan de corona-voorschriften te houden op een nieuwe locatie:
het Emmagebouw; Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.

Gasten blijven van harte welkom, maar we verzoeken u om dit wel vooraf te melden (0529-433442).

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden en zijn te bekijken en beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2130-GKN-Dalfsen

     
4 juli    
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 13
14.30 uur B&G Ds. L. Heres  
     
11 juli    
09.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 14
14.30 uur Dr. A. Bas  
     
18 juli    
09.30 uur Leesdienst  
14.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 15
     
25 juli    
09.30 uur Kand. R. Douma  
14.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 16
     
1 augustus    
09.30 uur Ds. R. Visser  
14.30 uur Ds. H. Drost HC Zondag 17
     
8 augustus    
09.30 uur Beeld & Geluid HC Zondag 18
14.30 uur Leesdienst  
     
15 augustus    
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 19
14.30 uur Ds. R. Visser  
     
22 augustus    
09.30 uur Ds. F.J. Bijzet HC Zondag 20
14.30 uur Dr. A. Bas  
     
29 augustus    
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 21
14.30 uur Ds. R. Visser  
     
5 september    
09.30 uur Leesdienst HC Zondag 22
14.30 uur Dr. A. Bas  
     

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de Herziene StatenVertaling en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in het Emma-gebouw, Emmastraat 21, 7721 DG  Dalfsen.