Erediensten

 

1 december
09.30 uur Dr. A. Bas
14.30 uur Ds. R. Visser HC Zondag 37
8 december
09.30 uur B&G Ds. R. Visser
14.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 38; Voorber. Heilig Avondmaal
 
15 december  
09.30 uur B&G Ds R. Visser HC Zondag 39
14.30 uur Dr. A. Bas Viering Heilig Avondmaal
 
22 december  
09.30 uur Dr. A. Bas  
14.30 uur Leesdienst HC Zondag 40
 
25 december Kerst  
09.30 uur B&G Ds. E. Hoogendoorn  
14.30 uur Dr. A. Bas  
 
26 december 2e Kerstdag  
10.00 uur Kerstviering  
 
29 december  
09.30 uur B&G Ds. A. de Jager  
14.30 uur Leesdienst HC Zondag 41
 
31 december Oudjaar  
19.00 uur Dr. A. Bas  
 
1 januari Nieuwjaar  
10.00 uur B&G Dr. A. Bas  
 
5 januari  
09.30 uur B&G Ds. A. de Jager  
14.30 uur Leesdienst HC Zondag 42
 
12 januari  
09.30 uur Dr. A. Bas HC Zondag 43
14.30 uur Leesdienst  
 

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/85 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Ook wordt gezongen uit een selectie van 36 gezangen uit het Liedboek en de 90 Gezangen.

Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkdiensten worden gehouden in een zaal van “De Barones” op Landgoed Gerner, Gerner Es 5A, 7722 RX Dalfsen.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.