Welkom

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Dalfsen. We zijn een kleine gemeente van de Here Christus. Een kerk in de wereld van vandaag. Vergaderd door de Here God en bewaard bij Zijn Woord de Bijbel. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Verbonden in het ene ware geloof in de Drie-enige God: God, de Schepper van hemel en aarde, Jezus Christus Zijn Zoon, die ons verlost van onze zonden en de Heilige Geest die het geloof in ons werkt.

De Gereformeerde Kerk Dalfsen weet zich in alles gebonden aan de Bijbel, Gods eigen Woord. De gereformeerde belijdenisgeschriften geven hiervan een samenvatting. Daarin belijden we de leer van de kerk. De Gereformeerde Kerkorde is het uitgangspunt voor al ons kerkelijk handelen en het samenleven van en in de kerk.

De GK Dalfsen behoort sinds 25 februari 2011 tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). De leden van de gemeente wonen in Dalfsen en omgeving. De kerkenraad bestaat uit de predikant, twee ouderlingen en een diaken.

De gemeente heeft een eigen predikant (samen met de zustergemeente  in Kampen): Dr. A. Bas.
Zondags komt de gemeente samen in het Emma-gebouw, Emmastraat 21, 7721 DG in Dalfsen.
De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en 14.30 uur.

U bent van harte welkom.